https://easteatswest.typepad.com > Xi'an China 2005

Xian_emperor_qin_mausoleum
Xian_emperor_qin_terracotta_army_2
Xian_emperor_qin_terracotta_army_3
Xian_emperor_qin_terracotta_army_4
Xian_emperor_qin_terracotta_army_7
Xian_raviolis_2
Xian_raviolis_3